نوع پذیرش = مشخص نشده
تعداد مقالات: 838

1 بررسی کارآیی فرمولاسیون ULV حشره‌کش دلتامترین برای کنترل ملخ‌های شاخک کوتاه
مهران غزوی*؛ احمد حیدری
مشاهده مقاله

2 بررسی امکان اختلاط چند علف کش با کود و میزان تغییرات اسیدیته محلول سمپاشی در زراعت زعفران
مجید عباس پور*
مشاهده مقاله

3 بررسی اثر کنه کشی فرمولاسیون روغن بذر منداب Eruca sativa و عصاره متانولی آن روی Tetranychus cinnabarinus
مریم معصومی*
مشاهده مقاله

4 بررسی اثر حشره کشی چند عصاره گیاهی روی پسیل پسته Agonoscena pistaciae Burckharat & Lauterer (Hem.: Psyllidae) در منطقه شاهرود
آزاده مهدویان*؛ سعید محرمی پور؛ مریم نگهبان؛ احمد دزیانیان
مشاهده مقاله

5 تفاوت جوانه زنی بذرهای علف هرز منداب در پاسخ به دماهای مختلف
احمد زارع*؛ الهام الهی فرد؛ مائده ملک پور
مشاهده مقاله

6 تغییرات سطح خواب در دو توده عروسک پشت پرده (Physalis sp) پس از ریزش از گیاه مادری
احمد زارع*؛ الهام الهی فرد؛ سید حسین قلندرزاده؛ هاجر ناصری
مشاهده مقاله

7 بررسی مقاومت کرم میوه خوار گوجه فرنگی (Helicoverpa armigera) به حشره‌کش ها در استان البرز
حمیدرضا حسن نژاد*؛ هادی مصلی نژاد؛ محمدرضا رضاپناه؛ علی محمد عموئی
مشاهده مقاله

8 ارزیابی مقاومت 58 رقم تجاری گندم نسبت به بیماری پوسیدگی طوقه و ریشه گندم ناشی از قارچFusarium culmorum در شرایط گلخانه و مزرعه
محمد رضوی؛ مکامه مهدوی امیری*؛ داریوش صفایی
مشاهده مقاله

9 مطالعه مقدماتی فون آفات بلوط جنگل‏های پشتکوه فریدون‌شهر
محمد حسن بشارت نژاد*؛ جواد کریم زاده اصفهانی؛ محمدرضا نعمت اللهی
مشاهده مقاله

10 سبب‌شناسی عارضه چوب‌پنبه‌ای شدن و ریزش میوه آلو در باغات خوانسار (استان اصفهان)
صادق جلالی*
مشاهده مقاله

11 تجزیه همبستگی صفات مرتبط با مقاومت به بیماری فوزاریوم سنبله در گندم نان
نجیب اله مازندرانی*؛ حسن سلطانلو؛ سیده ساناز رمضان پور؛ هنگامه آخوندرادکانی؛ مجتبی آل خان
مشاهده مقاله

12 شناسایی و طبقه بندی بیماری‌های فیتوپلاسمایی در مزارع سبزی و صیفی‌ استان هرمزگان
محسن امیری مزرائی*؛ مجید عسکری سیاهویی؛ عبدالنبی باقری؛ سیاوش سماوی اوزی
مشاهده مقاله

13 اولین گزارش از آلودگی طبیعی درختان لیمو لیسبون (Citrus x limon cv. Lisbon) به فیتوپلاسمای عامل جاروک لیموترش
محسن امیری مزرائی*؛ مجید عسکری سیاهویی؛ عبدالنبی باقری؛ سیاوش سماوی اوزی
مشاهده مقاله

14 بررسی مقاومت برخی از ارقام گندم آبی و دیم نسبت به بیماری فوزاریوم سنبله در منطقه شمال ایران
مجتبی آل خان*؛ حسن سلطانلو؛ سیده ساناز رمضانپور؛ نجیب اله مازندرانی؛ هنگامه آخوندرادکانی
مشاهده مقاله

15 ارزیابی واکنش ارقام تجاری و لاین های پیشرفته گندم نسبت به بیماری پوسیدگی طوقه و ریشه گندم ناشی از قارچFusarium pseudograminearum در شرایط گلخانه
مکامه مهدوی امیری*؛ محمد رضوی؛ داریوش صفایی
مشاهده مقاله

16 تاثیر نماتودهای بیمارگر حشرات Steinernema carpocapsae و S. feltiae روی کرم برگخوار چغندر Spodoptera exigua
شهلا کریمی*؛ هاجر شرقی؛ ناصر عیوضیان کاری؛ داود محمدی
مشاهده مقاله

17 بررسی تحمل ارقام مختلف خیار گلخانه به مگس مینوز سبزی و صیفی Liriomyza sativae (Blanchard) در شرایط گلخانه
عباس معروف پورآرنائی*؛ اکبر قاسمی کهریزه؛ عباس حسین زاه
مشاهده مقاله

18 ررسی خلاء عملکردی ناشی از خسارت بیماری فوزاریوم سنبله درارقام دیم وآبی گندم نان.
هنگامه آخوندرادکانی*؛ حسن سلطانلو؛ سیده ساناز رمضانپور؛ نجیب اله مازندرانی؛ راضیه قربانی؛ مجتبی ال خان
مشاهده مقاله

19 بررسی مولکولی چند جدایه ویروس زردی بافت مرده باقلا (FBNYV) بر اساس قطعه ژنومی M درایران
مهسا منصورپور*
مشاهده مقاله

20 اثر بازدارندگی عصاره‌ی آبی برگی خارمریم، کاج کاشفی، زربین، گردو و زیتون بر قارچ بیمارگر لکه‌برگی بیپولاریسی سورگوم (Bipolaris sorghicola) در شرایط آزمایشگاهی
منصوره مهاجر*؛ امیر ذوالفقاری؛ افسانه گران
مشاهده مقاله

21 شناسایی دو گونه نماتد از خانواده Dorylaimidae از ایران
منوچهر حسینوند*؛ علی اسکندری
مشاهده مقاله

22 اثر بازدارندگی عصاره‌ی آبی برگی خارمریم، کاج کاشفی، زربین، گردو و زیتون بر قارچ بیمارگر لکه‌قهوه‌ای معمولی جو (Helminthosporium sativum) در شرایط آزمایشگاهی
منصوره مهاجر*؛ امیر ذوالفقاری؛ افسانه گران
مشاهده مقاله

23 تأثیر دو جدایه Trichoderma harzianum بر فعالیت‌های بیوشیمیایی و آنزیمی دو پایه پسته آلوده به پوسیدگی فیتوفتورایی ریشه
سکینه جمالی*؛ ناصر پنجه که؛ امیر حسین محمدی
مشاهده مقاله

24 گزارش بیماری زایی Truncatella angustata روی انگور در استان لرستان
میترا امیدی نسب*؛ مجید جوادی؛ سمیه بازگیر
مشاهده مقاله

25 تأثیر دو جدایه Trichoderma harzianum بر پارامترهای رشدی و تغذیه ای دو پایه پسته آلوده به پوسیدگی فیتوفتورایی ریشه
سکینه جمالی*؛ ناصر پنجه که؛ امیر حسین محمدی
مشاهده مقاله

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 صفحه بعد آخرین صفحه