• فراهم آوردن فضای هم اندیشی و بحث علمی بین پژوهشگران و اندیشمندان حوزه‌های مختلف علوم گیاهپزشکی.
  • ایجاد فرصت برای اساتید، دانشمندان، محققان، سیاستگذاران و دانشجویان مرتبط با علوم گیاهپزشکی برای ارائه دستاوردهای جدید علمی، پژوهشی و فناوری.
  • تبادل نظر و بررسی پیرامون وضعیت گیاهپزشکی در بخش کشاورزی کشور و جلب توجه مدیران و مسئولین ذیربط.
  • معرفی توان و تجربه انجمن­های علوم گیاهپزشکی ایران به عنوان ساختارهای مردم نهاد و مشاوران امین و دلسوز در ممیزی، سیاستگذاری، تدوین مقررات و برنامه‌ریزی کلان کشور و اجرای برنامه‌های مرتبط با علوم گیاهپزشکی در سطح ملی.
  • برگزاری جلسات هم اندیشی، نشست‌های تخصصی، کارگاه‌های آموزشی و تبادل اطلاعات.
  • ارائه دستاوردهای پژوهشی گیاهپزشکی به بخش‌های اجرایی و بهره‌برداران کشاورزی برای رفع موانع و مشکلات فراروی تولیدات گیاهی.