موضوعات = بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
تعداد مقالات: 76

1 بررسی اثر حشره کشی چند عصاره گیاهی روی پسیل پسته Agonoscena pistaciae Burckharat & Lauterer (Hem.: Psyllidae) در منطقه شاهرود
آزاده مهدویان*؛ سعید محرمی پور؛ مریم نگهبان؛ احمد دزیانیان
مشاهده مقاله

2 تجزیه همبستگی صفات مرتبط با مقاومت به بیماری فوزاریوم سنبله در گندم نان
نجیب اله مازندرانی*؛ حسن سلطانلو؛ سیده ساناز رمضان پور؛ هنگامه آخوندرادکانی؛ مجتبی آل خان
مشاهده مقاله

3 بررسی مقاومت برخی از ارقام گندم آبی و دیم نسبت به بیماری فوزاریوم سنبله در منطقه شمال ایران
مجتبی آل خان*؛ حسن سلطانلو؛ سیده ساناز رمضانپور؛ نجیب اله مازندرانی؛ هنگامه آخوندرادکانی
مشاهده مقاله

4 بومی سازی فناوری تولید زنبور پارازیتویید Habrobracon hebetor Say. (Hym.: Braconidae) پارازیت لارو کرم میوه خوار گوجه فرنگی
سیدامراله موسوی*؛ محمدرضا رضاپناه؛ کریم اولین چهارسوقی
مشاهده مقاله

5 اثرات ضد قارچی برخی از عصاره‌های گیاهی بر رشد قارچ Sclerotinia sclerotiorum
سیده مهسا عبدی گرمستانی*؛ سیده مهسا عبدی گرمستانی
مشاهده مقاله

6 کنه‌های میان‌استیگمای مرتبط با سخت‌بالپوشان خانواده‌ی Carabidae در مناطقی از استان خراسان ‌رضوی
آزاده غفاریان زرعی*؛ حسین صادقی نامقی؛ مجتبی حسینی؛ امید جوهرچی؛ ماریا لوردس مورازا
مشاهده مقاله

7 اثرات غنی سازی برگ توت با مکمل غذایی ‏ARI POIVIT‏ بر پارامترهای بیولوژیکی و شاخصهای اقتصادی کرم ‏ابریشم ‏Bombyx mori L.‎‏ در دزفول ایران‎ ‎
روح الله رجبی*
مشاهده مقاله

8 بررسی فون زنجرک‌های مزارع پنبه شهرستان کاشمر- خراسان رضوی
عاطفه فیروزیزدی*؛ عیسی جبله؛ محمد سیرجانی؛ محمدرضا رمضانی مقدم
مشاهده مقاله

9 تعیین فیلوتیپ و سکووار جدایه های باکتری Ralstonia solanacearum، عامل بیماری پژمردگی باکتریایی سیب زمینی در جنوب استان کرمان
علی ملائی*؛ اکبر حسینی پور؛ مهدی آزادوار؛ حسین معصومی
مشاهده مقاله

10 تأثیر مدت زمان ذخیره‌سازی شفیره‌هایHabrobracon hebetor (Say) (Hym.: Braconidae) در کیفیت افراد بالغ ظاهر شده
پری دستمالچی*؛ ناهید واعظ؛ علی مهرور
مشاهده مقاله

11 پیش‌بینی خصوصیات عملکردی شش جدایه ایرانی ‌ از گروه Pseudomonas putida با استفاده از درخت فیلوژنی
وحید کشاورز توحید*
مشاهده مقاله

12 تاثیر دمای پایین بر فراسنجه‌های زیستی زنبور پارازیتوئید Habrobracon hebetor (Say) روی لاروهای Galleria mellonella L.
پری دستمالچی*؛ ناهید واعظ؛ علی مهرور
مشاهده مقاله

13 کاربرد تلفیقی Glomus mosseae ، Bacillus subtilis و Trichoderma harzianum بر روی رشد گیاه و کنترل نماتد ریشه‌گرهی (Meloidogyne javanica) در گوجه‌فرنگی
فاطمه سهرابی*؛ مهیار شیخ الاسلامی؛ رامین حیدری؛ سعید رضائی؛ روح الله شریفی
مشاهده مقاله

14 برسی اثر متابولیت های ثانویه باکتری Bacillus subtilis موتانت M419 علیه بید کلم( Plutella Xylostella )
موژان تاجدینی*؛ شیوا اصولی؛ حمیده افشارمنش؛ سهراب ایمانی
مشاهده مقاله

15 اولین گزارش از خسارت شب پره برگخوار Streblote helpsi (Lasiocompidae) روی درختان حرا (Avicennia marina) در جنوب ایران
مریم مصلحی*؛ فاطمه کوه پیما؛ امید ذاکری
مشاهده مقاله

16 ارزیابی اثرات زیرکشندگی سم اسپیرومسیفن روی کارایی بیولوژیک کنه‌ی شکارگر Neoseiulus californicus (Acari: Phytoseiidae) در شرایط آزمایشگاهی
رویا عزیزی نثار*؛ امین صدارتیان جهرمی؛ مجتبی قانع جهرمی؛ فهیمه رجایی
مشاهده مقاله

17 مطالعه‌ی اثرات زیرکشندگی سم آبامکتین روی کنه‌ی شکارگر (Acari: Phytoseiidae) Neoseiulus californicus در شرایط آزمایشگاهی
فریده عرج پور*؛ امین صدارتیان جهرمی؛ مجتبی قانع جهرمی؛ ساغر سیدی‌زاده؛ حجت‌اله محمدی
مشاهده مقاله

18 ارزیابی تنوع ژنتیکی وخصوصیات فنوتیپی جدایه های مخمری عامل شانکر درختان میوه هسته دار در استان قم
افشین اربابی*
مشاهده مقاله

19 بررسی عوامل مولد شانکر درختان میوه هسته دار در استان قم
افشین اربابی*
مشاهده مقاله

20 بررسی اثر پراکسید هیدروژن در کنترل پوسیدگی نرم و کپک خاکستری گوجه فرنگی Solanum lycopersicum
موسی مقصودی*؛ حشمت اله امینیان؛ نرگس فلاحی چرخابی؛ رضا صادقی
مشاهده مقاله

21 ارزیابی اثرات زیرکشندگی سم تیوسیکلام (اویسکت) روی پارامترهای دموگرافیک زنبور پارازیتوئید Habrobracon hebetor (Hym.: Braconidae)
رویا عزیزی نثار*؛ امین صدارتیان جهرمی؛ مجتبی قانع جهرمی؛ زهره رضائی؛ حمیده صحرائیان
مشاهده مقاله

22 اثرات زیرکشندگی فلوبندیامید (تاکومی) روی پارامترهای تولیدمثلی و رشد جمعیت زنبور پارازیتوئید Habrobracon hebetor (Hym.: Braconidae)
ایلین رسایی*؛ مجتبی قانع جهرمی؛ امین صدارتیان جهرمی؛ حمیده صحرائیان
مشاهده مقاله

23 بررسی اثر بیوپرایم بذر گندم با Bacillus subtilis UTB96 در افزایش شاخص‌های رشدی و عملکردی گندم در مزرعه
محسن ساسانی*؛ مسعود احمدزاده
مشاهده مقاله

24 ارزیابی مقاومت پایه‌های پیوندی گوجه‌فرنگی به بیماری پژمردگی ناشی از Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici
فاطمه مولاقلیزاده*؛ حسین صارمی؛ رامین حاجیانفر
مشاهده مقاله

25 تنوع قارچ‌های اندوفیت حاصل از گل محمدی (Rosa damascena) در ایران
امید اتقیا*؛ خلیل بردی فتوحی فر
مشاهده مقاله

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد آخرین صفحه