تعداد مقالات: 838

26 بررسی فون کنه‌های خانواده Raphignathidae (Acari: Trombidiformes) و Caligonellidae مرتبط با درختان بلوط استان ایلام
سجاد نیازی*؛ محمد خانجانی
مشاهده مقاله

27 بررسی نوسانات جمعیت کرم ساقه خوار نیشکر Sesamia nonagrioides در شوشتر
مسلم برومندفر*؛ محمدرضا رضاپناه؛ آرش ملک محمدی
مشاهده مقاله

28 kuehniella بررسی اثر دوره‌های نوری مختلف بر ویژگی‌های زیستی مراحل نابالغ شب‌پره‌ی مدیترانه‌ای آرد، Ephestia
نسیم قزلباش*؛ حمیدرضا صراف معیری؛ اورنگ کاوسی
مشاهده مقاله

29 نخستین گزارش از کنه‌های جنس Periseius Womersley (Mesostigmata, Ologamasidae) از ایران
شهروز کاظمی*؛ سپیده صابری؛ نگین تقی نژاد
مشاهده مقاله

30 بررسی تاثیر برخی نمک های شیمیایی در کنترل بیماری پوسیدگی ریشه و ساقه خیار ناشی از قارچ Fusarium oxysporum در شرایط گلخانه
زینب میرزاده آبگرمی*؛ موسی نجفی نیا؛ حسام الدین رمضانی
مشاهده مقاله

31 بررسی تاثیر قارچ مایکوریزا و باکتری محرک رشد گیاه (PGPR) بر روی صفات کلروفیل و قطر ساقۀ پسته در یک خاک شور
جلال غلام نژاد*؛ مرضیه زینلی؛ سید علیرضا اسمعیل زاده حسینی؛ مصطفی شیرمردی؛ اعظم جعفری؛ جاسم زارع دوبانی
مشاهده مقاله

32 اختلاط سموم و اثرات سینرژیستی: با تمرکز بر مدیریت تریپس پیاز Thrips tabaci (Thys.: Thripidae)
حمزه جلمبادانی*؛ مهدی دسترنج
مشاهده مقاله

33 بررسی میزان تنوع در مصرف آفت کش ها در مزارع گندم خراسان رضوی و عوامل تاثیر گذار بر آن
شهرام نوروززاده*
مشاهده مقاله

34 بومی سازی فناوری تولید زنبور پارازیتویید Habrobracon hebetor Say. (Hym.: Braconidae) پارازیت لارو کرم میوه خوار گوجه فرنگی
سیدامراله موسوی*؛ محمدرضا رضاپناه؛ کریم اولین چهارسوقی
مشاهده مقاله

35 اثرات ضد قارچی برخی از عصاره‌های گیاهی بر رشد قارچ Sclerotinia sclerotiorum
سیده مهسا عبدی گرمستانی*؛ سیده مهسا عبدی گرمستانی
مشاهده مقاله

36 ارزیابی اثر تنش شوری و دما بر رشد گونه های قارچ بیوکنترلی تریکودرما در شرایط آزمایشگاهی
نوشین درخشان*؛ حسین علایی؛ روح الله صابری ریسه؛ ابراهیم صداقتی؛ اصغر رحیمی
مشاهده مقاله

37 کارایی نورهای زرد، سفید و black light در به دام اندازی آفات چوبخوار
سجاد حسین زاده منفرد*؛ حسن عسکری؛ انوشیروان شیروانی؛ مریم رفعتی
مشاهده مقاله

38 مطالعه تاثیر رنگها در جلب آفات چوبخوار چنار
سجاد حسین زاده منفرد*؛ حسن عسکری؛ انوشیروان شیروانی؛ مریم رفعتی
مشاهده مقاله

39 مطالعه تاکسونومیک جنس Chelonus Panzer, 1806 (Hymenoptera: Braconidae: Cheloninaeدر استان هرمزگان و گزارش جدید 5 گونه برای فون ایران
علی عامری سیاهویی*؛ علی اصغر طالبی؛ ابراهیم ابراهیمی
مشاهده مقاله

40 بررسی تاثیر تغذیه کلسیم و سیلیسیم بر روی شاخص‌های تغذیه‌ای شب‌پره مینوز گوجه‌فرنگی، Tuta absoluta Meyrick در شرایط گلخانه‌ای
سعید خوانچه زر*؛ اکبر قاسمی کهریزه؛ نورالدین شایسته
مشاهده مقاله

41 فعالیت ضدقارچی عصاره‌ی آبی قارچ کلاهک‌دار شی‌تاکه (Lentinula edodes) علیه اُاُمیست بیمارگر Phytophthora infestans (Mont.) de Bary در شرایط آزمایشگاهی
فاطمه کلبادی*؛ امیر ذوالفقاری؛ شهروز حبیبی کوتنایی
مشاهده مقاله

42 آخرین ملاحظات در تهیه لیست آفتکش‌های ملزم به مراقبت (Pesticide watchlist) و آفتکش‌های ممنوعه
احمد حیدری*
مشاهده مقاله

43 سنتز و بررسی کارائی (E,Z,Z)-3,8,11-Tetradecatrienyl acetate به عنوان فرومون جلب کننده جنسی شب‌پره مینوز گوجه‌فرنگی ‏ Tuta absoluta (Meyrick)
بابک حیدری*؛ احمد حیدری؛ محمدرضا باقری
مشاهده مقاله

44 بررسی تاثیر کنه کش جدید اسکوئینوسیل (Kanemite SC 15%) در کنترل کنه تارتن دو لکه ای خیار در مناطق مختلف کشور
احمد حیدری*؛ قاسم عسکری؛ سیدسعید مدرس نجف آبادی
مشاهده مقاله

45 بررسی کارآیی برخی از جدایه‌‌های تجاری وبومی Bacillus subtilisدرممانعت از رشدFusarium oxysporum f.sp. tuberosiعامل پژمردگی آوندی سیب‌زمینی
محمد کشمیری قرقی*؛ مهدی جهانی؛ مجتبی مرادزاده اسکندری؛ فاطمه آزاددیسفانی
مشاهده مقاله

46 همراهی فیتوپلاسمایی از گروه افژولش شبدر (16SrVI) با بیماری جارویی شدن فلفل از استان خراسان رضوی
سارا قارونی کاردانی*
مشاهده مقاله

47 بررسی کارآیی مواد جلب کننده عمومی در جلب مگس میوه عناب در خراسان جنوبی
ملیحه خسروی*؛ غلامرضا توکلی؛ بهنام معتمدی نیا
مشاهده مقاله

48 معرفی Cryptococcus adeliensis به عنوان عامل شانکر درختان میوه هسته‌دار در استان آذربایجان غربی
شهاب بایزیدی*؛ اکبر شیرزاد؛ وحید فلاح زاده؛ علیرضا علیزاده
مشاهده مقاله

49 مطالعات مقدماتی مدیریت تلفیقی کنترل شپشک شفاف خرما Palmaspis phoenicis (Ramachandra Rao) 1922 در شهرستان طبس
ملیحه خسروی*؛ غلامرضا توکلی کرقند
مشاهده مقاله

50 پارامترهای تولیدمثلی کنه شکارگر Typhlodromus bagdasarjani (Phytoseiidae) با تغذیه از دو گونه شکار Eotetranychus frosti (Tetranychidae) و Cenopalpus irani (Tenuipalpidae)
فرشته بازگیر*؛ جهانشیر شاکرمی؛ شهریار جعفری
مشاهده مقاله

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 صفحه بعد آخرین صفحه