تعداد مقالات: 838

201 بررسی اثر بازدارندگی اسانس‌های گیاهی بر مراحل لاروی و تخم نماتد ریشه‌گرهی
یلدا نجف نیا*؛ عصمت مهدیخانی مقدم؛ مجید عزیزی ارانی
مشاهده مقاله

202 مقایسه سمیت تماسی و اثر دورکنندگی اسانس نارنج بر روی کنه تارتن دولکه ای در دو میزبان مختلف
مرضیه عطاریان فر*؛ اعظم میکانی
مشاهده مقاله

203 تأثیرآنتاگونیست‌های قارچی و باکتریایی بر برخی از عوامل پوسیدگی ریشه و طوقه خیار
سمیرا رئیسی دهکردی*؛ ناصر پنجه که؛ عبدالحسین طاهری؛ سید کاظم صباغ
مشاهده مقاله

204 جداسازی و شناسایی استرامنوپیل‌های آب‌زی ساپرولگنیایی در استان‌های فارس و کرمانشاه
زینب بلبلی*؛ رضا مستوفی زاده قلمفرسا
مشاهده مقاله

205 فراوانی بیماری‌زایی نسبت به ژن‌های مقاومت زنگ برگی طی سال‌های 1389 تا 1396 در ایران
زهرا نعمتی*؛ علی دادخدایی؛ رضا مستوفی زاده قلمفرسا؛ رحیم مهرابی؛ برایان استفنسن
مشاهده مقاله

206 اثر برخی تیمارهای تغذیه‌ای رایج پسته بر فعالیت و میزان بیماری ناشی از نماتد ریشه گرهی در نهال های پسته
مهتاب بدیعی*؛ رامین حیدری؛ علی اولیایی؛ عبدالحمید شرافتی
مشاهده مقاله

207 تاثیر دو آفت‎کش اسپیرودیکلوفن و اسپیرومسیفن روی پارامترهای زیستی کنه شکارگر‎Phytoseiulus persimilis (Acari: Phytoseiidae)
سعیده سرباز*؛ عباسعلی زمانی
مشاهده مقاله

208 شناسایی زنبورهای گرده‌افشان (Hymenoptera: Apoidea) و کنه‌های مرتبط با این بالا خانواده در استان چهارمحال و بختیاری
سحر نظری*؛ علیرضا منفرد؛ علیرضا نعمتی؛ شهرزاد ازهاری
مشاهده مقاله

209 بررسی توان تولید آنزیم‌های خارج سلولی قارچ Alternaria cucurbitaeجداشده از گیاه Eriobotrya japonica
محمد مباشرامینی*؛ سهیلا میرزایی
مشاهده مقاله

210 تأثیر ذخیره‌سازی سرمایی روی واکنش تابعی Trissolcus agriope (Hymenoptera: Platygasteridea) ، پارازیتویید تخم Acrosternum arabicum (Hemiptera: Pentatomidae)
فرزانه فروزان*؛ محمد امین جلالی
مشاهده مقاله

211 تنوع قارچ‌های اندوفیت حاصل از گل محمدی (Rosa damascena) در ایران
امید اتقیا*؛ خلیل بردی فتوحی فر
مشاهده مقاله

212 زیست‌شناسی زنبور (Hym.: Encyrtidae) Ooencyrtus egeria پارازیتویید تخم Acrosternum arabicum (Hem.: Pentatomidae) در شرایط آزمایشگاهی
سحر شیخ اکبری*
مشاهده مقاله

213 وقوع قارچ Botrytis sinoviticola Zhang, Zhou & Li روی میوه انار
امین صادقی*؛ محمد جوان نیکخواه؛ امید اتقیا؛ آزاد عمرانی
مشاهده مقاله

214 گزارش شناسایی نژاد TTKSK (از گروه نژادی Ug99) بیمارگر زنگ ساقه گندم (Puccinia graminis f. sp. tritici) در شمال‌غرب کشور
احمد رضائی*
مشاهده مقاله

215 جداسازی و شناسایی باکتری Microbacterium sp. از گیاه سیب زمینی در استان کرمان
سیمین قاسمی نژادافشار*؛ پژمان خدایگان
مشاهده مقاله

216 تأثیر سیلیکون و نانو ذرات سیلیکون بر بیماری‌ لکه‌موجی سیب‌زمینی و گوجه‌فرنگی در شرایط گلخانه‌ای و آزمایشگاهی
پروانه سادات جوراب باف خسروشاه*؛ علی ویانی؛ مینا قاسمی
مشاهده مقاله

217 اثر سن تخم میزبان و پارازیتویید بر ویژگی‌های زیستی زنبور Ooencyrtus egeria (Hymenoptera: Encyrtidae)، پارازیتویید تخم سن سبز پسته
سحر شیخ اکبری*
مشاهده مقاله

218 اثر رژیم غذایی حاوی گرده گیاهان مختلف بر برخی فرآسنجه‌های زیستی زنبور پارازیتوئید Habrobracon hebetor Say در شرایط آزمایشگاهی
محمدسعید حدیدی*؛ حبیب عباسی پور؛ علیرضا عسکریان زاده
مشاهده مقاله

219 معرفی دو گونه جدید از کنه‌های خانواده‌ی Chaetodactylidae مرتبط با زنبورهای گرده‌افشان بالا خانواده‌ی Apoidea برای فون کنه‌های ایران
سحر نظری*؛ علیرضا منفرد؛ علیرضا نعمتی؛ شهرزاد ازهاری
مشاهده مقاله

220 شناسایی عوامل باکتریایی پوسیدگی نرم و ساق سیاه سیب زمینی در استان کرمان
سیمین قاسمی نژادافشار*؛ پژمان خدایگان
مشاهده مقاله

221 مهار زیستی لکه‌موجی گوجه‌فرنگی و سیب‌زمینی و پژمردگی فوزاریومی گوجه‌فرنگی با کاربرد Bacillus methylotrophicus در شرایط آزمایشگاهی و گلخانه‌ای
پروانه سادات جوراب باف خسروشاه*؛ علی ویانی؛ نسرین پارسا
مشاهده مقاله

222 بررسی مشخصات بیولوژیکی و میزان پراکنش ویروس X سیب زمینی (PVX) در بعضی مناطق ایران
سودابه پورمحمدی*؛ حسین معصومی؛ جهانگیر حیدرنزاد؛ اکبر حسینی پور
مشاهده مقاله

223 تعیین توالی کامل و خصوصیات مولکولی آر ان ا یک جدایه ایرانی ویروس برگ باد بزنی مو
نعیمه مصطفوی*؛ محمد زکی عقل؛ محسن مهرور
مشاهده مقاله

224 بررسی تغییرات نوکلئوتیدی ویروئید اگزوکورتیس مرکبات در نارنج با استفاده از چند شکلی فضایی تک رشته‌ای
مرضیه قباخلو*؛ اکبر دیزجی؛ احد یامچی
مشاهده مقاله

225 تأثیر سه رقم خیار گلخانه‌ای بر ویژگی‌های جدول زندگی کنه تارتن دو لکه‌ای Tetranychus urticae
نرگس عزیزیان*؛ حمیدرضا صراف معیری؛ الهام صنعتگر
مشاهده مقاله

اولین صفحه صفحه قبل 5 6 7 8 9 10 11 12 13 صفحه بعد آخرین صفحه