موضوعات = آفتکشها (شیمی-سنتز-باقیمانده)
تعداد مقالات: 20

1 آخرین ملاحظات در تهیه لیست آفتکش‌های ملزم به مراقبت (Pesticide watchlist) و آفتکش‌های ممنوعه
احمد حیدری*
مشاهده مقاله

2 سنتز و بررسی کارائی (E,Z,Z)-3,8,11-Tetradecatrienyl acetate به عنوان فرومون جلب کننده جنسی شب‌پره مینوز گوجه‌فرنگی ‏ Tuta absoluta (Meyrick)
بابک حیدری*؛ احمد حیدری؛ محمدرضا باقری
مشاهده مقاله

3 بررسی تاثیر کنه کش جدید اسکوئینوسیل (Kanemite SC 15%) در کنترل کنه تارتن دو لکه ای خیار در مناطق مختلف کشور
احمد حیدری*؛ قاسم عسکری؛ سیدسعید مدرس نجف آبادی
مشاهده مقاله

4 اثر ضد باکتریایی نانوذرات نقره بیوسنتز شده، کیتوزان و ترکیب آنها بر باکتری های عامل آتشک و شانکر گوجه فرنگی
زهرا ربیعی*؛ فاطمه شهریاری؛ سمیه صدیقیان
مشاهده مقاله

5 ارزیابی فعالیت ضد باکتریایی تعدادی از نانوذرات سنتز شده روی باکتری Pectobacterium carotovorum در شرایط آزمایشگاه
زهرا ربیعی*؛ فاطمه شهریاری؛ سمیه صدیقیان
مشاهده مقاله

6 کارآیی مخلوط بردو (SC 20%) در کنترل بیماری پیچیدگی برگ هلو با عامل Taphrina deformans (Berk.) Tul.
مجید الداغی*؛ حسین خباز جلفایی؛ حجت اله ربانی نسب؛ حسین ایرانی
مشاهده مقاله

7 اثرات کشنده و غیرکشنده‌ی دو حشره‌کش تنظیم کننده‌ی رشد حشرات روی کرم قوزه‌ی پنبه، Helicoverpa armigera (Hub.) (Noctuidae: Lepidoptera)
مهدیه خورشیدی قره قشلاقی*؛ رضا فرشباف پورآباد؛ موسی صابر
مشاهده مقاله

8 تاثیر سیلیکات پتاسیم و سدیم بر رشد میسلیومی سه گونه فیتوفتورای جداشده از باغ های پسته
محمد کارآموز؛ امیر حسین محمدی*؛ فاطمه حسن زاده داورانی
مشاهده مقاله

9 بررسی کارایی چند حشره کش علیه تریپس پیاز Thrips tabaci Lindeman (Thys. Thripidae) در استان آذربایجان غربی
مهشید حیدری*؛ عباس حسین زاه؛ اکبر قاسمی کهریزه
مشاهده مقاله

10 بررسی صحرایی آفت کش گیاهی بر پایه روغن خرما روی آفت سنک بید Monosteria unicostata در فضای سبز شهری تهران
زینب کیخسروی*؛ مریم نگهبان؛ نرجس باقرزاده؛ فردین فیضی؛ سمیه صیفوری؛ اصغر صالح
مشاهده مقاله

11 بررسی دوام اثر حشره کشی فرمولاسیون‌های مختلف حشره‌کش‌های ایمیداکلوپرید و لمداسای‌هالوترین تحت شرایط گلخانه‌ای
فاطمه گرایلی مرادی*؛ میرجلیل حجازی؛ حامد همیشه کار؛ احمد علی عنایتی
مشاهده مقاله

12 اثرات کشندگی دیفلوویدازین، بایومایت® و چریش روی مراحل مختلف زیستی کنه قرمز مرکبات Panonychus citri (McGregor) (Acari: Tetranychidae)
میثم سلیمانی کراتی*؛ محمد قدمیاری
مشاهده مقاله

13 فعالیت دورکنندگی پنج ترکیب ترپنوئیدی روی حشرات کامل Tribolium castaneum و T.confusum(Coleoptera: Tenebrionidae)
سمانه محمودوند*؛ آرزو منصوری؛ جهانشیر شاکرمی
مشاهده مقاله

14 بررسی باقمیانده دو حشره‌کش‌ پرکاربرد در غده ها و تفاله چغندرقند در استان آذربایجان غربی
ایرج ذوالقدر*
مشاهده مقاله

15 تجزیه زیستی آفت‌کش‌ فسفره دیازینون با استفاده از باکتری Pseudomonas stutzeri جداشده از پساب مجتمع مس در شهرستان رفسنجان
آرزو علی پور*؛ علی علیزاده؛ پژمان خدایگان
مشاهده مقاله

16 تاثیر برخی از کنه‌کش‌های جدید بر ﮐﻨﻪ‌‌ی شکارگر Allothrombium pulvinum Ewing (Acari: Trombidiidae) در باغ‌های مرکبات
سوسن خان احمدی*؛ امیرحسین طورانی؛ حبیب عباسی پور
مشاهده مقاله

17 ساخت یک وسیله برای مطالعه رفتار تحریک پذیری- دورکنندگی پشه ها
ناصح ملکی راواسان*؛ آذر تحقیقی
مشاهده مقاله

18 مطالعه کارائی حشره‌کش اسپینوساد (Sponsor SC 24%) روی خسارت کرم میوه گوجه فرنگی Helicoverpa armigera
فاطمه شفقی*؛ حسین پژمان؛ عبدالنبی باقری؛ محمدتقی فصیحی؛ مونا کافی فراشاه
مشاهده مقاله

19 فرمولاسیون اسانس رازیانه علیه Pectobacterium carotovorum درون نانو پلیمر سلیکای مزوپور
الهه واثقی خوندابی*؛ زهرا حسین نژاد فوجردی؛ پژمان خدایگان
مشاهده مقاله

20 بررسی سمیت تدخینی و دوام کشندگی اسانس میوه سرو نقره‌ای Cupressus arizonica Greene (Cupressaceae) و نانو فرمولاسیون آن روی کنه تارتن دولکه‌ایTetranychus urticae Koch (Acari:Tetranychidae)
زینب احمدی*؛ موسی صابر؛ غلامرضا مهدوی نیا
مشاهده مقاله