موضوعات = بیماریهای ویروسی و ویروئیدی
تعداد مقالات: 58

1 سبب‌شناسی عارضه چوب‌پنبه‌ای شدن و ریزش میوه آلو در باغات خوانسار (استان اصفهان)
صادق جلالی*
مشاهده مقاله

2 بررسی مولکولی چند جدایه ویروس زردی بافت مرده باقلا (FBNYV) بر اساس قطعه ژنومی M درایران
مهسا منصورپور*
مشاهده مقاله

3 ردیابی و اثبات بیماری‌زایی ویروس پیچیدگی برگ یونجه (ALCV) در مزارع یونجه ایران
زهره داودی*؛ جهانگیر حیدرنژاد؛ حسین معصومی؛ سیسیل ریکه؛ سرگ گلزی؛ دنی فیلو؛ فیلیپ رومگناک
مشاهده مقاله

4 ردیابی و بررسی مولکولی جنس Potyvirus در مزارع سبزیجات استان سیستان و بلوچستان
محبوبه علیخانی*؛ سیده عاطفه حسینی
مشاهده مقاله

5 تاثیر آلودگی ویروس موزاییک یونجه (AMV) و ویروس کوتولگی بادام زمینی (PSV) بر میزان عناصر کم مصرف و پر مصرف در گیاه یونجه
سوسن شمس*؛ حسین معصومی؛ جهانگیر حیدرنژاد؛ اکبر حسینی پور؛ محمد مداحیان
مشاهده مقاله

6 تاثیر ترکیبات SAR (فسفیت پتاسیم، کود مایع آمینو اسید و ویتالین) بر القای مقاومت در درختان مرکبات آلوده به بیماری CTV در ساری، استان مازندران، ایران.
علی طبرستانی*؛ سعید نصراله نژاد؛ سید وحید علوی
مشاهده مقاله

7 ردیابی و تمایز دو ویروس موزائیک ایرانی قیاق و ویروس موزائیک کوتولگی ذرت با دو روش الایزا و گیاه محک در مزارع ذرت حومه گرگان
سمانه وطنی*؛ سعید نصراله نژاد؛ سعید وطنی زاده
مشاهده مقاله

8 ردیابی سرولوژیکی و مولکولی ویروس موزاییک معمولی بافت مرده لوبیا (BCMNV) از مناطق لوبیا کاری شهرستان ارومیه
علی برادر*؛ احمد حسینی؛ ثمین حسینی؛ مینا راستگو؛ سمیه عبدانی
مشاهده مقاله

9 بررسی مشخصات بیولوژیکی و میزان پراکنش ویروس X سیب زمینی (PVX) در بعضی مناطق ایران
سودابه پورمحمدی*؛ حسین معصومی؛ جهانگیر حیدرنزاد؛ اکبر حسینی پور
مشاهده مقاله

10 تعیین توالی کامل و خصوصیات مولکولی آر ان ا یک جدایه ایرانی ویروس برگ باد بزنی مو
نعیمه مصطفوی*؛ محمد زکی عقل؛ محسن مهرور
مشاهده مقاله

11 بررسی تغییرات نوکلئوتیدی ویروئید اگزوکورتیس مرکبات در نارنج با استفاده از چند شکلی فضایی تک رشته‌ای
مرضیه قباخلو*؛ اکبر دیزجی؛ احد یامچی
مشاهده مقاله

12 تاثیر اسید سالیسیلیک و جاسمونیک بر بیان ژن‌های آنتی‌اکسیدانت در گوجه‌فرنگی(Solanum lycopersicum cv. Superchief) مایه‌زنی شده با ویروس موزاییک خیار (CMV)
مهدی داوری*؛ سحر قلی طلوعی؛ نعمت سخندان بشیر؛ محمد صدقی
مشاهده مقاله

13 القای پروتئین‌های PR توسط اسید سالیسیلیک و جاسمونیک در گوجه‌فرنگی(Solanum lycopersicum cv. Superchief) مایه‌زنی شده با ویروس موزاییک خیار (CMV)
سحر قلی طلوعی؛ نعمت سخندان بشیر؛ مهدی داوری*؛ محمد صدقی
مشاهده مقاله

14 بررسی خصوصیات بیولوژیکی و مولکولی یک جدایه ایرانی ویروس موزائیک یونجه
نفیسه پورسیدی*؛ حسین معصومی؛ جهانگیر حیدرنژاد؛ اکبر حسینی پور؛ محمد مداحیان؛ خدیجه سالاری
مشاهده مقاله

15 تغییرات بیان ژن‌های مرتبط با متیلاسیون در گیاهان گوجه‌فرنگی آلوده به بتاستلایت ویروس پیچیدگی برگ گوجه فرنگی
رعنا احمدپور؛ رعنا احمدپور*؛ امید عینی گندمانی؛ داوود کولیوند
مشاهده مقاله

16 بیان برخی ژن‌های مرتبط با دفاع و متیلاسیون در گوجه‌فرنگی‌های آلوده به ویروس موزائیک خیار
ندا اصغری*؛ داود کولیوند؛ امید عینی گندمانی
مشاهده مقاله

17 ردیابی ویروس تریستزای مرکبات در شته جالیز با استفاده ازRT-PCR آشیانه‌ای
فرشته اسماعیل زاده*؛ سید مهدی بنی هاشمیان؛ احمد روحی بخش؛ سیروس آقاجانزاده
مشاهده مقاله

18 وقوع ویروئید کوتولگی رازک در درختان نارنگی سیاهو (Citrus reticulate cv. Siyahoo) در استان هرمزگان
سیاوش سماوی اوزی*؛ حشمت الله رحیمیان؛ محسن امیری مزرائی؛ محمد مهدی فقیهی؛ مجید عسکری سیاهویی؛ عبدالنبی باقری
مشاهده مقاله

19 تفاوت بیان میکرو آران‌ای‌های تولید‌شده در Arabidopsis thaliana آلوده به Turnip mosaic virus
حسین حمیدی بنایم*؛ داود کولیوند؛ عباس بهاری
مشاهده مقاله

20 شناسایی بیماری های ویروسی در درختان هسته دار شرق استان مازندران
سید وحید علوی؛ فائزه فلکی*؛ پرسا تیموری
مشاهده مقاله

21 شناسایی مولکولی سه جدایه ویروس موزائیک هندوانه از کدوئیان استان آذربایجان شرقی و غربی
ندا پناه برهانی*؛ سویل نعمت اللهی
مشاهده مقاله

22 شیوع ویروس بادنا -1 انجیر در استان فارس
مریم رستگار*؛ علیرضا افشاریفر؛ کرامت اله ایزدپناه
مشاهده مقاله

23 اولین گزارش از وجود ویروس موزائیک زرد لوبیا (BYMV) در باقلا کاری‌های استان هرمزگان
علی برادر*؛ احمد حسینی؛ ثمین حسینی؛ سمیه عبدانی
مشاهده مقاله

24 تاثیر آلودگی همزمان ویروس موزاییک خیار و ویروس پیچیدگی بوته چغندرقند بر مقاومت لوبیا
ُسجاد آسترکی*؛ مسعود شمس بخش؛ ناصر صفائی
مشاهده مقاله

25 واکنش ژنوتیپ‌های مختلف کدوئیان نسبت به ویروس موزائیک خیار
سید ضیاء میر حسینی؛ حسین معصومی؛ جهانگیر حیدرنژاد؛ اکبر حسینی پور؛ خدیجه سالاری*؛ روح الله عبدالشاهی؛ محمد مداحیان
مشاهده مقاله

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه