تعداد مقالات: 838

101 اولین گزارش از گیاه انگل Orobanche aegyptiaca Pers. در درخت بلوط
کرم سپه وند*
مشاهده مقاله

102 بررسی اثر تغذیه درختان انار برخسارت شب پره میوه انار در شرایط طبیعی
علی اولیایی ترشیز*؛ سید حسین گلدانساز؛ بابک متشرع زاده؛ محمد علی عسکری
مشاهده مقاله

103 شناسایی عوامل ایجاد کننده لکه برگی‌ و سفیدک در مزارع سبزی و صیفی و گیاهان زراعی استان خوزستان
وحید کشاورز توحید*؛ محمد حامد قدوم پاریزی پور
مشاهده مقاله

104 مطالعه‌ی Coenosia attenuata Stien (Diptera: Muscidae) ، شکارگر جدیدی در غرب آسیا (ایران)، با روش جدول زندگی دو جنسی ویژه سنی
جلال شیرازی*؛ محمدحسین کاویانی؛ شهرام فرخی؛ سین چی
مشاهده مقاله

105 تاثیر قارچ مایکوریز Glomus versiforme، باکتری آنتاگونیست Bacillus methylotrophicus و قارچ‌کش‌ کاربندازیم در کنترل بیماری پژمردگی فوزاریومی گوجه‌فرنگی
نسرین پارسا*؛ علی ویانی؛ ناصر علی اصغرزاد
مشاهده مقاله

106 اولین گزارش گونهSchizotetranychus ugarovi (Acari: Tetranychidae) از ایران
داریوش باستانی راد*؛ مهدیه اسدی
مشاهده مقاله

107 تأثیر باکتری آنتاگونیست Bacillus methylotrophicus و قارچ‌کش کاربندازیم بر رشد میسلیومی و تندش اسپورهای Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici
نسرین پارسا*؛ علی ویانی؛ مهدی ارزنلو؛ پروانه سادات جوراب باف خسروشاه
مشاهده مقاله

108 گونه‌های Pseudonectria روی شمشاد در استان گیلان
سیده اکرم موسوی؛ صدیقه موسی نژاد*؛ احمد روحی بخش؛ سید اکبر خداپرست
مشاهده مقاله

109 بررسی کارایی عصاره سه گیاه (زیتون، کرفس و ترخون) علیه قارچ Fusarium solani f.sp phaseoli
مریم السادات طایفی نصر ابادی*؛ عبدالحسین جمالی زواره
مشاهده مقاله

110 بررسی توانایی تجزیه تولاسین تولیدی توسط باکتری عامل بیماری لکه قهوه‌ای کلاهک قارچ خوراکی، Pseudomonas tolaasii ، توسط برخی از ایزوله‌های باکتری‌های همراه قارچ‌های کلاهک‌دار خودرو
سمیرا قاسمی*؛ بهروز حریقی
مشاهده مقاله

111 جداسازی و شناسایی دو گونه Amesia از حشرات دو راسته ‏Coleoptera و Dermaptera
حمیده اغیل*؛ مهدی مهرابی کوشکی؛ مهدی اسفندیاری
مشاهده مقاله

112 برسی اثر متابولیت های ثانویه باکتری Bacillus subtilis موتانت M419 علیه بید کلم( Plutella Xylostella )
موژان تاجدینی*؛ شیوا اصولی؛ حمیده افشارمنش؛ سهراب ایمانی
مشاهده مقاله

113 جداسازی و شناسایی متابولیتهای با خاصیت ضد میکروبی و ضدسرطانی از قارچ بیمارگر گیاهی Cytospora sp.
ابوالفضل نرمانی*؛ رمی برتراند تپونو؛ مهدی ارزنلو؛ اسدالله بابای اهری؛ مارک استادلر
مشاهده مقاله

114 ردیابی و اثبات بیماری‌زایی ویروس پیچیدگی برگ یونجه (ALCV) در مزارع یونجه ایران
زهره داودی*؛ جهانگیر حیدرنژاد؛ حسین معصومی؛ سیسیل ریکه؛ سرگ گلزی؛ دنی فیلو؛ فیلیپ رومگناک
مشاهده مقاله

115 وضعیت آلودگی نسبت به نماتد ریشه گرهی در مزارع فلفل استان گیلان
فرزانه سرپلی زاده*؛ سالار جمالی؛ علی سراجی؛ صدیقه موسی نژاد
مشاهده مقاله

116 بازنگری جدایه‏های Phytophthora parsiana با استفاده از چندشکلی ساختاری تک‏رشته‏ی دی‏اِن‏اِی ریبوزومی
زهرا میرسلیمانی*؛ رضا مستوفی زاده قلمفرسا
مشاهده مقاله

117 بررسی اثر دزهای مختلف پرتو گاما و اسانس آویشن باغی بر زیست شناسی شب پره هندیPlodia interponctella (Hubner) (pyralidae, Lepidoptera)
کیانا سوداگری*؛ شیوا اصولی؛ مریم عطاپور؛ سیاوش تیرگری
مشاهده مقاله

118 اولین گزارش از خسارت شب پره برگخوار Streblote helpsi (Lasiocompidae) روی درختان حرا (Avicennia marina) در جنوب ایران
مریم مصلحی*؛ فاطمه کوه پیما؛ امید ذاکری
مشاهده مقاله

119 اولین گزارش از Bursaphelenchus hofmanni (Nematoda: Aphelenchoididae) در ایران
مهسا عزیزی*؛ رامین حیدری؛ محراب اسمعیلی؛ بهروز گل حسن
مشاهده مقاله

120 اثر اسید سالیسیلیک در فعالیت‌ آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی موثر در القای مقاومت به سپتوریوز برگی گندم
زهرا محمودی بردزردی*
مشاهده مقاله

121 بررسی کنه‌های اریوفید (Acari: Trombidiformes: Eriophyoidea) بر روی درختان و درختچه‌ها در استان گلستان
علی گل*؛ حسین صادقی نامقی؛ انریکو دلیلو
مشاهده مقاله

122 اثر اسید سالیسیلیک در فعالیت‌های بیوشیمیایی موثر در القای مقاومت به سپتوریوز برگی گندم
زهرا محمودی بردزردی*
مشاهده مقاله

123 اثر کیتوزان در فعالیت آنتی‌اکسیدانی موثر در القای مقاومت به سپتوریوز برگی(STB)
زهرا محمودی بردزردی*
مشاهده مقاله

124 وقوع و توسعه بیماری زنگ Puccinia allii در مزارع سیر کاری استان اصفهان
فاطمه علی بیگی بنی*
مشاهده مقاله

125 ارزیابی اثرات زیرکشندگی سم اسپیرومسیفن روی کارایی بیولوژیک کنه‌ی شکارگر Neoseiulus californicus (Acari: Phytoseiidae) در شرایط آزمایشگاهی
رویا عزیزی نثار*؛ امین صدارتیان جهرمی؛ مجتبی قانع جهرمی؛ فهیمه رجایی
مشاهده مقاله

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 صفحه بعد آخرین صفحه