موضوعات = آفات-کنترل زیستی و اکولوژی
تعداد مقالات: 119

1 تاثیر نماتودهای بیمارگر حشرات Steinernema carpocapsae و S. feltiae روی کرم برگخوار چغندر Spodoptera exigua
شهلا کریمی*؛ هاجر شرقی؛ ناصر عیوضیان کاری؛ داود محمدی
مشاهده مقاله

2 بررسی نوسانات جمعیت کرم ساقه خوار نیشکر Sesamia nonagrioides در شوشتر
مسلم برومندفر*؛ محمدرضا رضاپناه؛ آرش ملک محمدی
مشاهده مقاله

3 kuehniella بررسی اثر دوره‌های نوری مختلف بر ویژگی‌های زیستی مراحل نابالغ شب‌پره‌ی مدیترانه‌ای آرد، Ephestia
نسیم قزلباش*؛ حمیدرضا صراف معیری؛ اورنگ کاوسی
مشاهده مقاله

4 کارایی نورهای زرد، سفید و black light در به دام اندازی آفات چوبخوار
سجاد حسین زاده منفرد*؛ حسن عسکری؛ انوشیروان شیروانی؛ مریم رفعتی
مشاهده مقاله

5 مطالعه تاثیر رنگها در جلب آفات چوبخوار چنار
سجاد حسین زاده منفرد*؛ حسن عسکری؛ انوشیروان شیروانی؛ مریم رفعتی
مشاهده مقاله

6 پارامترهای تولیدمثلی کنه شکارگر Typhlodromus bagdasarjani (Phytoseiidae) با تغذیه از دو گونه شکار Eotetranychus frosti (Tetranychidae) و Cenopalpus irani (Tenuipalpidae)
فرشته بازگیر*؛ جهانشیر شاکرمی؛ شهریار جعفری
مشاهده مقاله

7 امیدبه‌زندگی و بقای کنه شکارگر Amblyseius swirskii (Acari: Phytoseiidae) با تغذیه از Eotetranychus frosti (Tetranychidae) و Cenopalpus irani (Tenuipalpidae)
فرشته بازگیر*؛ جهانشیر شاکرمی؛ شهریار جعفری
مشاهده مقاله

8 شناسایی ترکیبات فرار بید مجنون، Salix babylonica و بررسی عکس‌العمل شب‌پره زنبورمانند Paranthrene diaphana به برخی ترکیبات
مهرنوش مینایی مقدم؛ علیرضا عسکریان زاده*؛ سهراب ایمانی؛ علی احمدی
مشاهده مقاله

9 باکتری Wolbachia نرخ نسبت جنسی را در جمعیت های درون زاد و برون زاد زنبور پارازیتویید Habrobracon hebetor افزایش می دهد
سیده فاطمه ناصحی*؛ محمد مهرآبادی؛ زینب باقری؛ علی اصغر طالبی
مشاهده مقاله

10 واکنش تابعی وابسته به نسل کنه شکارگر Amblyseius swirskii (Acari: Phytoseiidae) با تغذیه از گرده بادام
حسن انصاری شیری*؛ یعقوب فتحی پور؛ حمیدرضا حاجی قنبر
مشاهده مقاله

11 تعیین تاثیرعصاره های آلوئه‌ورا و پوست‌پسته درکنترل پسیل پسته
مه نوش محمدی نژاد*؛ محمد امین سمیع؛ علی علیزاده؛ هادی زهدی
مشاهده مقاله

12 اثر کشندگی عصاره دوگیاه دارویی روی شیره خشک پسته
مه نوش محمدی نژاد*؛ محمد امین سمیع؛ علی علیزاده؛ هادی زهدی
مشاهده مقاله

13 توانایی بازسازی عضو در کفشدوزک (Coleoptera: Coccinellidae) Hippodamia variegata
سمانه سکاکی*؛ الدریچ ندود؛ محمد امین جلالی؛ هاشم کمالی
مشاهده مقاله

14 تاثیر ذخیره در دمای پایین بر ویژگی های زیستی Hippodamia variegata (Coleoptera: Coccinellidae)
سمانه سکاکی*؛ محمد امین جلالی؛ هاشم کمالی؛ الدریچ ندود
مشاهده مقاله

15 اثر وجود دوماتیا بر میزان کاوشگری ماده بالغ کنه‌های Phytoseiulus persimilis و Amblyseius swirskii (Acari: Phytoseiidae)
سیما شیردل*؛ آزاده زاهدی گلپایگانی؛ علیرضا صبوری؛ نرگس عباسی تشنیزی
مشاهده مقاله

16 اثر وجود یا عدم وجود دوماتیا بر میزان همخواری ماده‌های بالغ Phytoseiulus persimilis وAmblyseius swirskii (Acari: Phytoseiidae) روی لارو همگونه
سیما شیردل*؛ آزاده زاهدی گلپایگانی؛ علیرضا صبوری؛ نرگس عباسی تشنیزی
مشاهده مقاله

17 سازگاری کنه‌ی شکارگر Phytoseiulus persimilis (Acari: Phytoseiidae) با غلظت‌های زیرکشنده‌ی کنه‌کش بایفنازیت در شرایط آزمایشگاهی
الهام رضایی؛ امین صدارتیان جهرمی؛ مجتبی قانع جهرمی؛ مصطفی حقانی؛ مرضیه جهانبازی*
مشاهده مقاله

18 شناسایی و ردیابی باکتری های همزیست شته Brevicoryne brassicae و اثرات آن در بیولوژی شته
آیدا ایوبی*؛ محمد مهرآبادی؛ علی اصغر طالبی؛ یعقوب فتحی پور
مشاهده مقاله

19 مطالعه‌ی Coenosia attenuata Stien (Diptera: Muscidae) ، شکارگر جدیدی در غرب آسیا (ایران)، با روش جدول زندگی دو جنسی ویژه سنی
جلال شیرازی*؛ محمدحسین کاویانی؛ شهرام فرخی؛ سین چی
مشاهده مقاله

20 اثر کلر موجود در آب آبیاری روی رشد جمعیت آفات گیاهی
محمود ناظری*؛ فاطمه منفردی؛ حسین اللهیاری؛ حسین کریمیان
مشاهده مقاله

21 پارامتر‌های زیستی بید سیب‌زمینی، (Phthorimaea operculella (Zeller) (Lep.: Gelechiidae روی برگ سه رقم سیب‌زمینی در شرایط آزمایشگاهی
سمیه صلواتی*؛ حامد غباری؛ امین صادقی؛ مصطفی معروف پور
مشاهده مقاله

22 معرفی دشمنان طبیعی پروانه جوانه‌خوار بلوط (Tortrix viridana L.) در جنگل‌های سردشت و پیرانشهر
زهرا هاشمی خبیر*؛ سید ابراهیم صادقی؛ حسین لطفعلیزاده؛ عباس محمدی خرم آبادی؛ سیامک حنیفه؛ رحمان رحیم دخت
مشاهده مقاله

23 باکتری ولباکیا تولید مثل و پارامترهای زیستی شپشه دندانه دار برنج Oryzaephilus surinamensis را تحت تاثیر قرار می‌دهد
مهرنوش نیکوئی*؛ چمران همتی
مشاهده مقاله

24 واکنش تابعی و تداخل سن شکارگر Anthocoris minki Dohrn 1860 (Hem.: Anthocoridae) روی پسیل زبان گنجشک Psyllopsis repens loginova 1963 (Hem.: Psyllidae)
مریم حسن زاده اول*؛ حسین صادقی نامقی؛ لیدا فکرت
مشاهده مقاله

25 Heterorhabditis bacteriophora ، نخستین گام برای نماتودهای بیمارگر حشرات در عراق
جواد الزیداوی*
مشاهده مقاله

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 صفحه بعد آخرین صفحه