تعداد مقالات: 838

126 مطالعه‌ی اثرات زیرکشندگی سم آبامکتین روی کنه‌ی شکارگر (Acari: Phytoseiidae) Neoseiulus californicus در شرایط آزمایشگاهی
فریده عرج پور*؛ امین صدارتیان جهرمی؛ مجتبی قانع جهرمی؛ ساغر سیدی‌زاده؛ حجت‌اله محمدی
مشاهده مقاله

127 اثر کلر موجود در آب آبیاری روی رشد جمعیت آفات گیاهی
محمود ناظری*؛ فاطمه منفردی؛ حسین اللهیاری؛ حسین کریمیان
مشاهده مقاله

128 ارزیابی تنوع ژنتیکی وخصوصیات فنوتیپی جدایه های مخمری عامل شانکر درختان میوه هسته دار در استان قم
افشین اربابی*
مشاهده مقاله

129 مطالعه و بررسی مقدماتی عوامل قارچی خسارت‌زای شاخه و تنه درختان سیب در ایران
سیامک حنیفه*؛ دوستمراد ظفری؛ محمدجواد سلیمانی
مشاهده مقاله

130 بررسی عوامل مولد شانکر درختان میوه هسته دار در استان قم
افشین اربابی*
مشاهده مقاله

131 بررسی اثر سمیت و دور کنندگی سه اسانس بومی ایران روی دو جمعیت Tetranychus urticae
محمود ناظری*؛ سعید فراهانی؛ علیرضا بندانی
مشاهده مقاله

132 معرفی و ارزیابی قابلیت آنتاگونیستی باکتری Delftia acidovorans در برابر بیمارگر عامل آتشک سیب و گلابی و بلاست مرکبات
سمن فیروزیان بندپی*؛ حشمت اله رحیمیان
مشاهده مقاله

133 نخستین گزارش از جنس Neodolichodorus Andrássy, 1976 از زیرخانواده Chitwood in Chitwood & Chitwood, 1950 Dolichodorinae در ایران
آزاده قره خانی*؛ ابراهیم پورجم؛ مجید پدرام
مشاهده مقاله

134 نخستین گزارش از Phytophthora taxon walnut به عنوان عامل پوسیدگی طوقه و ریشه‌ی پسته در ایران
زهرا میرسلیمانی*؛ رضا مستوفی زاده قلمفرسا
مشاهده مقاله

135 ارزیابی مقاومت ارقام و لاین‌های لوبیا قرمز نسبت به Fusarium solani f.sp. phaseoli در گلخانه
ندا زند*؛ حسین جعفری؛ رقیه همتی
مشاهده مقاله

136 اثر کشندگی ترکیب معدنی خاک دیاتومه بر روی پوره‌های یک یا دو روزه شته سیاه باقلا (Aphis fabae Scopoli (Aphididae
نجمه خاکستانی*؛ کمال احمدی
مشاهده مقاله

137 استفاده از تکنیک Real-time PCR برای کمیت سنجی Fusarium solani f.sp. phaseoli در لوبیا سفید حساس و مقاوم
ندا زند*؛ حسین جعفری؛ رقیه همتی
مشاهده مقاله

138 اثرات کشندگی و غیرکشندگی چند حشره‌کش روی زنبور Trichogramma brassicae در تخم های Tuta absoluta
زهرا نوزاد بناب*؛ شهزاد ایرانی پور؛ میرجلیل حجازی
مشاهده مقاله

139 بررسی اثر پراکسید هیدروژن در کنترل پوسیدگی نرم و کپک خاکستری گوجه فرنگی Solanum lycopersicum
موسی مقصودی*؛ حشمت اله امینیان؛ نرگس فلاحی چرخابی؛ رضا صادقی
مشاهده مقاله

140 ردیابی و بررسی مولکولی جنس Potyvirus در مزارع سبزیجات استان سیستان و بلوچستان
محبوبه علیخانی*؛ سیده عاطفه حسینی
مشاهده مقاله

141 ارزیابی مقاومت ارقام مختلف گوجه فرنگی نسبت به بیماری خال زدگی باکتریایی
افسانه عباس پور انبی*؛ مریم خضری
مشاهده مقاله

142 بررسی روش‌های مختلف سالم‌سازی در بذرهای گوجه‌فرنگی آلوده به باکتری Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis
فرزانه محمدسور*؛ مریم خضری
مشاهده مقاله

143 بررسی امکان مهار زیستی بیماری لکه‌برگی باکتریایی گوجه‌فرنگی در آزمایشگاه و گلخانه
فرزانه محمدسور*؛ افسانه عباس پور انبی؛ مریم خضری
مشاهده مقاله

144 بررسی اثر پراکسید هیدروژن در کنترل قارچ Alternaria spp. در شرایط درون شیشه‌ای
موسی مقصودی*؛ حشمت اله امینیان؛ نرگس فلاحی چرخابی؛ رضا صادقی
مشاهده مقاله

145 بررسی اثر نانوپودر حاوی اسانس پونهMentha longifolia روی سوسک چهارنقطه‌ای حبوبات Callosobruchus maculatus (Bruchidae)
مژده لونی*؛ جهانشیر شاکرمی؛ مریم نگهبان
مشاهده مقاله

146 ارزیابی اثرات زیرکشندگی سم تیوسیکلام (اویسکت) روی پارامترهای دموگرافیک زنبور پارازیتوئید Habrobracon hebetor (Hym.: Braconidae)
رویا عزیزی نثار*؛ امین صدارتیان جهرمی؛ مجتبی قانع جهرمی؛ زهره رضائی؛ حمیده صحرائیان
مشاهده مقاله

147 بررسی و شناسایی گونه های قارچی عامل بیماری پوسیدگی ریشه و طوقه گندم در استان اصفهان
فاطمه علی بیگی بنی*
مشاهده مقاله

148 کارایی حشره کش ایمیدکلوپراید (%WS 70) با نام تجاری دانپوش برای ضدعفونی بذر علیه زنجرک های چغندر قند
محمد جواد ارده؛ محمد تقی توحیدی؛ مهیار شیخ الاسلامی؛ ابوالفضل رازینی*
مشاهده مقاله

149 گزارش یک گونه جدید از جنس Epidorylaimus Andrassy 1986 از استان کردستان
کیومرث میره کی*؛ غلامرضا نیکنام؛ حبیبه جباری؛ ارزو نقوی؛ امین فلاحی
مشاهده مقاله

150 اثرات زیرکشندگی فلوبندیامید (تاکومی) روی پارامترهای تولیدمثلی و رشد جمعیت زنبور پارازیتوئید Habrobracon hebetor (Hym.: Braconidae)
ایلین رسایی*؛ مجتبی قانع جهرمی؛ امین صدارتیان جهرمی؛ حمیده صحرائیان
مشاهده مقاله

اولین صفحه صفحه قبل 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه