تعداد مقالات: 838

826 ایجاد علائم ریشه‌ریشی توسط جدایه‌های ایرانی ویروس سوختگی سیاه چغندرقند
شیرین فرزادفر*؛ سیدباقر محمودی؛ رضا پوررحیم
مشاهده مقاله

827 برخی خصوصیات مولکولی جدایه‌های ایرانی ویروس سوختگی سیاه چغندرقند
شیرین فرزادفر*؛ سیدباقر محمودی؛ رضا پوررحیم
مشاهده مقاله

828 علف‌های هرز می‌توانند میزبان‌های تناوبی برای بیمارگر Colletotrichum nymphaeae عامل آنتراکنوز توت فرنگی در ایران باشند
کیوان کریمی*؛ مهدی ارزنلو؛ ایلاریا پرتوت
مشاهده مقاله

829 توسعه آغازگرهای اختصاصی گونه برای شناسایی اختصاصی Colletotrichum nymphaeae عامل آنتراکنوز توت-فرنگی براساس تکینیک‌های PCR و LAMP
کیوان کریمی*؛ مهدی ارزنلو؛ ایلاریا پرتوت
مشاهده مقاله

830 عوامل قارچی مرتبط با بیماری نقطه سیاه گندم در سه رقم از گندم در برخی انبارهای استان همدان
شبنم لقمانی*؛ دوستمراد ظفری
مشاهده مقاله

831 نقش ژن Met در اووژنسیس ماده‌های بالغ Blattella germanica با استفاده از تکنیک RNAi
محبوبه نقدی*؛ علیرضا بندانی؛ شاویر بلس
مشاهده مقاله

832 تاثیر خاموشی ژن E93 روی بیان ژن‌های دخیل در مسیر سیگنالینگ JH در تخمدان ماده های بالغ B. germanica
محبوبه نقدی*؛ علیرضا بندانی؛ شاویر بلس
مشاهده مقاله

833 معرفی گونه‌ی جدیدی از جنس Sphaerulina در ایران
حسین عظیمی*؛ مهرداد عباسی؛ لیا لون اسیپیان
مشاهده مقاله

834 بررسی تغییرات بیماری‌زایی قارچ عامل سفیدک پودری گندم در مناطق آلودگی شمال ایران
مهدی زهراوی؛ حسین عظیمی*؛ محمد علی دهقان؛ شاهپور ابراهیم نژاد
مشاهده مقاله

835 ارزیابی کارایی قارچ‌کش سیدلی‌تاپ® DC 14% علیه Golovinomyces cichoracearum، عامل بیماری سفیدک پودری خیار
حسین عظیمی؛ لاله دهقان؛ داریوش شهریاری*؛ نجیبه محمدی رهنما؛ علی اکبر حسنی
مشاهده مقاله

836 ارزیابی کارایی قارچ‌کش آزوکسی استروبین + دیفنوکونازول SC 32.5 (سفیر® و دیفوروبین®) علیه Golovinomyces cichoracearum ، عامل بیماری سفیدک پودری خیار
لاله دهقان*؛ حسین عظیمی؛ داریوش شهریاری؛ علی اکبر حسنی؛ نجیبه محمدی رهنما
مشاهده مقاله

837 اثر وجود یا عدم وجود دوماتیا بر زنده‌مانی لارو شکارهای درون رسته‌ای،‌ Phytoseiulus persimilis و Amblyseius swirskii (Acari: Phytoseiidae)
نرگس عباسی تشنیزی*؛ آزاده زاهدی گلپایگانی؛ علیرضا صبوری؛ سیما شیردل
مشاهده مقاله

838 نوروفیزیولوژی و رفتار حس بویایی در مورچه‌های جهنده‌ی Harpegnathos saltator
مجید غنی‌نیا*؛ کوین هیت؛ یورگن لیبیگ
مشاهده مقاله