موضوعات = آفات-سیستماتیک و تنوع زیستی
تعداد مقالات: 55

1 مطالعه مقدماتی فون آفات بلوط جنگل‏های پشتکوه فریدون‌شهر
محمد حسن بشارت نژاد*؛ جواد کریم زاده اصفهانی؛ محمدرضا نعمت اللهی
مشاهده مقاله

2 بررسی فون کنه‌های خانواده Raphignathidae (Acari: Trombidiformes) و Caligonellidae مرتبط با درختان بلوط استان ایلام
سجاد نیازی*؛ محمد خانجانی
مشاهده مقاله

3 نخستین گزارش از کنه‌های جنس Periseius Womersley (Mesostigmata, Ologamasidae) از ایران
شهروز کاظمی*؛ سپیده صابری؛ نگین تقی نژاد
مشاهده مقاله

4 مطالعه تاکسونومیک جنس Chelonus Panzer, 1806 (Hymenoptera: Braconidae: Cheloninaeدر استان هرمزگان و گزارش جدید 5 گونه برای فون ایران
علی عامری سیاهویی*؛ علی اصغر طالبی؛ ابراهیم ابراهیمی
مشاهده مقاله

5 اولین گزارش از وجود شیر مورچه جنس Centroclisis (Neuroptera: Myrmeleontidae) برای فون حشرات ایران
ابوالفضل حاجی اسمعیلیان*؛ رضا وفایی شوشتری؛ فریبا مظفریان؛ ابراهیم ابراهیمی؛ علی ستار
مشاهده مقاله

6 اولین گزارش گونهSchizotetranychus ugarovi (Acari: Tetranychidae) از ایران
داریوش باستانی راد*؛ مهدیه اسدی
مشاهده مقاله

7 بررسی کنه‌های اریوفید (Acari: Trombidiformes: Eriophyoidea) بر روی درختان و درختچه‌ها در استان گلستان
علی گل*؛ حسین صادقی نامقی؛ انریکو دلیلو
مشاهده مقاله

8 فون کنه‌های خانواده Ascidae Voigts & Oudemans (Acari: Mesostigmata) همراه با مورچه‌ها در استان چهارمحال و بختیاری
ارسلان خلیلی مقدم*؛ علیرضا نعمتی؛ زریر سعیدی
مشاهده مقاله

9 شناسایی زنبورهای گرده‌افشان (Hymenoptera: Apoidea) و کنه‌های مرتبط با این بالا خانواده در استان چهارمحال و بختیاری
سحر نظری*؛ علیرضا منفرد؛ علیرضا نعمتی؛ شهرزاد ازهاری
مشاهده مقاله

10 معرفی دو گونه جدید از کنه‌های خانواده‌ی Chaetodactylidae مرتبط با زنبورهای گرده‌افشان بالا خانواده‌ی Apoidea برای فون کنه‌های ایران
سحر نظری*؛ علیرضا منفرد؛ علیرضا نعمتی؛ شهرزاد ازهاری
مشاهده مقاله

11 گزارش دو گونه جدید از کنه های خانواده (Acari: Mesostigmata) Digamasellidae از ایران
مجید مرادی فرادنبه*؛ جهانگیر خواجه علی؛ مهرناز امانی بنی؛ ماریلا مورازا
مشاهده مقاله

12 کنه‌های گیاهخوار درختان آلو و شکارگرهای آنها در باغات همدان
مجید رخشنده*؛ محمد خانجانی
مشاهده مقاله

13 گزارش یک جنس و گونه جدید از کنه های خانواده (Acari: Astigmata) Histiostomatidae از ایران
مجید مرادی فرادنبه*؛ هادی استوان؛ مهدی غیبی؛ بری اکانر؛ امید جوهرچی
مشاهده مقاله

14 تنوع ژنتیکی جمعیت‌های زنبورعسل ایرانی (Apis mellifera meda Skorikow, 1829) با استفاده از نشانگرهای ISSR
عطااله رحیمی*؛ علی نقی میرمویدی؛ دانیال کهریزی؛ لیلا زارعی؛ صمد جمالی
مشاهده مقاله

15 بررسی تنوع‌ژنتیکی و روابط فیلوژنتیکی جمعیت‌های زنبورعسل ایرانی (Apis mellifera meda Skorikow, 1829) با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیکی
عطااله رحیمی*؛ علی نقی میرمویدی؛ دانیال کهریزی؛ لیلا زارعی؛ صمد جمالی
مشاهده مقاله

16 بررسی بیولوژی و پراکنش پروانه دم قهوه‌ای بلوط ( Euproctis chrysorrhoea L) در مناطق جنگلی استان اردبیل
داود علیقلیزاده*؛ یونس رستمی کیا؛ احد فتحی
مشاهده مقاله

17 گزارش جنس Quadracus Keifer, 1944 و گونه ی (Q. urticae (Acari: Diptilomiopidae از ایران
فروغ رنجبر ورندی*؛ کریم حداد ایرانی نژاد؛ پریسا لطف الهی
مشاهده مقاله

18 معرفی گونه ای جدید از جنس (Aceria (Acari: Trombidiformes: Eriophyoidea از ایران و پنج گزارش جدید از Eriophyidae برای استان مازندران
فروغ رنجبر ورندی*؛ کریم حداد ایرانی نژاد؛ پریسا لطف الهی
مشاهده مقاله

19 گزارش دو گونه جدید از کنه‌های اریباتید خانواده Phenopelopidae و یک گونه از خانواده Nanhermanniidae (Acari: Sarcoptiformes) برای ایران از استان آذربایجانشرقی
مریم رهگذر*؛ کریم حداد ایرانی نژاد؛ علیرضا صبوری؛ توبیاس فینگستل؛ محمد رضا زرگران
مشاهده مقاله

20 گزارش دو گونه جدید از نهان‌استیگمای Pronotic Brachypylina برای ایران از استان آذربایجان شرقی
مریم رهگذر*؛ کریم حداد ایرانی نژاد؛ علیرضا صبوری؛ توبیاس فینگستل؛ محمدرضا زرگران
مشاهده مقاله

21 استفاده از ژن میتوکندری CO1 در شناسایی گونه‌ی کفشدوزک آسیایی، Harmonia axyridis (Pallas) (Col.: Coccinellidae), : نخستین بار در ایران
مژگان مردانی طلایی*؛ ارش زیبایی؛ وحید رحیمی؛ مهدی زارع خورمیزی؛ سید مظفر منصوری؛ الدریج ندود
مشاهده مقاله

22 بررسی دوشکلی جنسی در شکل و اندازه بال شب‌پره‌های Catocala abacta (Lepidoptera, Erebidae) و Catocala brandti
سوسن علوی*؛ مهدی اسفندیاری؛ محمد مهدی ربیعه
مشاهده مقاله

23 اولین گزارش و توصیف مجدد گونه (Brachycaudus cerasicola (Mordvilko, 1929) (Hemiptera: Aphididae از ایران
ندا صدیقی*؛ مجتبی حسینی؛ محسن مهرپرور؛ لیدا فکرت
مشاهده مقاله

24 اولین گزارش کنه Scutacarus avarus Khaustov, 2008 (Acari: Heterostigmata: Scutacaridae) از آسیا
امین نوابی؛ حمیدرضا حاجی قنبر*؛ عبدالعظیم مرتضوی
مشاهده مقاله

25 اولین گزارش از گونه‌ی Pediculaster rysanovy Samsinak, 1989 (Acari: Pygmephoridae) برای ایران
مریم مجیدی*؛ حمیدرضا حاجی قنبر؛ علیرضا صبوری
مشاهده مقاله

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه