جدول هزینه ها و نحوه رزرو غذا در ایام کنگره
1397-04-31

 

 

 

هزینه

 

 

پذیرایی

شام

 

میان وعده پذیرایی بعدازظهر

 

پذیرایی

نهار

 

پذیرایی

صبحa

 

ایام کنفرانس

 

 

30000

تومان

 

خوراک مرغ

 

ü       

 

سبزی پلو با ماهی

 

ü       

دوشنبه 5/6/97

(روز اول)

 

1

30000

تومان

 

جوجه کباب و سوپ

 

ü       

 

چلو کباب کوبیده

 

ü       

سه شنبه 6/6/97

(روز دوم)

 

2

30000

تومان

ماکارونی  و سوپ

 

ü       

 

زرشک پلو با مرغ

 

ü       

چهارشنبه 7/6/97

(روز سوم)

 

3

15000

تومان

 

 

ü       

 

چلو اکبر جوجه

 

ü       

پنجشنبه 8/6/97

(روز چهارم)

 

4

  aصبحانه مجانی فقط شامل شرکت کنندگان دانشجوی مستقر در خوابگاههای دانشگاه می باشد.

 

ü      صبحانه فقط شامل دانشجویان مستقر در خوابگاههای دانشگاه می باشد.

ü      هزینه نهار 15000 تومان

ü      هرینه شام 15000 تومان

ü      هزینه کل پذیرایی برای هر نفر 105000 تومان

ü      کلیه هزینه های غذا کنگره گیاه پزشکی به حساب درآمد متفرقه دانشگاه شماره 3150062380 بانک تجارت شعبه منابع طبیعی گرگان خ شهید بهشتی واریز شده و شماره فیش از طریق تماس تلفن دبیرخانه اجرایی کنگره گیاه پزشکی اطلاع داده شده و خود فیش واربزی را به میز ثبت نام در هنگام ورود تحویل نمایند. 

تلفن دبیرخانه اجرایی کنگره گیاه­پزشکی گرگان  32437601-017 (ساعت تماس 9 صبح الی 13:30)