موضوعات = آفات-مدیریت تلفیقی
تعداد مقالات: 68

1 بررسی تحمل ارقام مختلف خیار گلخانه به مگس مینوز سبزی و صیفی Liriomyza sativae (Blanchard) در شرایط گلخانه
عباس معروف پورآرنائی*؛ اکبر قاسمی کهریزه؛ عباس حسین زاه
مشاهده مقاله

2 بررسی تاثیر تغذیه کلسیم و سیلیسیم بر روی شاخص‌های تغذیه‌ای شب‌پره مینوز گوجه‌فرنگی، Tuta absoluta Meyrick در شرایط گلخانه‌ای
سعید خوانچه زر*؛ اکبر قاسمی کهریزه؛ نورالدین شایسته
مشاهده مقاله

3 بررسی کارآیی مواد جلب کننده عمومی در جلب مگس میوه عناب در خراسان جنوبی
ملیحه خسروی*؛ غلامرضا توکلی؛ بهنام معتمدی نیا
مشاهده مقاله

4 مطالعات مقدماتی مدیریت تلفیقی کنترل شپشک شفاف خرما Palmaspis phoenicis (Ramachandra Rao) 1922 در شهرستان طبس
ملیحه خسروی*؛ غلامرضا توکلی کرقند
مشاهده مقاله

5 بررسی و مقایسه مواد غیرشیمیایی روی پسیل پسته (Agonoscena pistacia )
محوبه حسین خانی*؛ مهنوش محمدی نژاد؛ هادی زهدی؛ امین راد؛ فریبا کامیاب
مشاهده مقاله

6 مطالعه میدانی اثر پاشش طعمه مسموم بر میزان جمعیت مگس میوه مدیترانه ای در باغی مخلوط در شهرستان تفت (استان یزد)
علی جعفری ندوشن*؛ امیر مسعود حیدری نژاد؛ کاوه صالحی
مشاهده مقاله

7 بررسی اثر ارقام مختلف پنبه بر تراکم جمعیت آفت زنجرک (Asymmetrasca decedens (Hem: Cicadellidae
عاطفه فیروزیزدی*؛ عیسی جبله؛ محمدرضا رمضانی مقدم؛ محمد سیرجانی
مشاهده مقاله

8 بررسی اثر تغذیه درختان انار برخسارت شب پره میوه انار در شرایط طبیعی
علی اولیایی ترشیز*؛ سید حسین گلدانساز؛ بابک متشرع زاده؛ محمد علی عسکری
مشاهده مقاله

9 بررسی اثر دزهای مختلف پرتو گاما و اسانس آویشن باغی بر زیست شناسی شب پره هندیPlodia interponctella (Hubner) (pyralidae, Lepidoptera)
کیانا سوداگری*؛ شیوا اصولی؛ مریم عطاپور؛ سیاوش تیرگری
مشاهده مقاله

10 اثرات کشندگی و غیرکشندگی چند حشره‌کش روی زنبور Trichogramma brassicae در تخم های Tuta absoluta
زهرا نوزاد بناب*؛ شهزاد ایرانی پور؛ میرجلیل حجازی
مشاهده مقاله

11 آماره‌های جدول زندگی زنبور پارازیتوئیدTrichogramma embryophagum (Hartig) (Hym.: Trichogrammatidae) روی شب پره مینوز گوجه فرنگیTuta absoluta (Meyrick) (Lep.: Gelechiidae) در شرایط آزمایشگاهی
راحیل اسدی*؛ کاظم کهتری
مشاهده مقاله

12 پهنه بندی خشکسالی در استان چهارمحال و بختیاری و تاثیر آن در طغیان کرم خراط و کنه های تارتن
زریر سعیدی*؛ علی باقری؛ منیژه حیدری؛ علیرضا نعمتی؛ ارسلان خلیلی مقدم
مشاهده مقاله

13 تاثیر نوع فرمون و نوع تله‌ در شکار انبوه پروانه فری (کرم خراط گردو) در منطقه سامان چهارمحال و بختیاری
زریر سعیدی*؛ علی باقری؛ منیژه حیدری؛ علیرضا نعمتی؛ ارسلان خلیلی مقدم
مشاهده مقاله

14 ارزیابی اثرات ارقام مختلف گوجه‌فرنگی روی پارامترهای پارازیتیسم زنبور پارازیتوئید Habrobracon hebetor (Hym.: Braconidae) در برنامه‌های مدیریتی شب‌پره‌ی Tuta absoluta (Lep.: Gelechiidae)
نسرین حیدری؛ امین صدارتیان جهرمی؛ مجتبی قانع جهرمی؛ پروین اسدی*
مشاهده مقاله

15 تاثیر حشره کش فلوپیرادیفورون روی پسیل معمولی پسته در شرایط صحرایی و تعیین اثرجانبی آن روی دشمنان طبیعی
حسین فرازمند*؛ مهدی بصیرت؛ هادی زهدی؛ احمد دزیانیان؛ محمد سیرجانی
مشاهده مقاله

16 اثرات کشندگی و زیرکشندگی ایندوکساکارب، لوفنورون و فلوبن‌دی‌آمید روی سن شکارگر Nesidiocoris tenuis
مینا قادرپور*؛ کامران مهدیان؛ شهناز شهیدی
مشاهده مقاله

17 ارزیابی اثرات زیرکشندگی کنه‌کش بایفنازیت روی پارامترهای شکارگری کنه‌ی شکارگر Phytoseiulus persimilis (Acari: Phytoseiidae) در شرایط آزمایشگاه
الهام رضایی؛ امین صدارتیان جهرمی؛ مجتبی قانع جهرمی؛ مصطفی حقانی؛ پروین اسدی*
مشاهده مقاله

18 تاثیر دو آفت‎کش اسپیرودیکلوفن و اسپیرومسیفن روی پارامترهای زیستی کنه شکارگر‎Phytoseiulus persimilis (Acari: Phytoseiidae)
سعیده سرباز*؛ عباسعلی زمانی
مشاهده مقاله

19 اثرات میزبان‌های مختلف گیاهی بر پارامترهای شکارگری کنه‌ی شکارگر Typhlodromus bagdasarjani (Acari: Phytoseiidae)
افسون آزادی قورت؛ امین صدارتیان جهرمی؛ مصطفی حقانی؛ مجتبی قانع جهرمی؛ سیده زینب رحیمی*
مشاهده مقاله

20 اثر دود مایع و سرکه ی چوب روی کاهش خسارت کرم گلوگاه انار، در شرایط صحرایی
حسین فرازمند*؛ محمد پازوکی؛ مجید نیک نژاد
مشاهده مقاله

21 بررسی کارایی تله های چسبی و پارافرمون در کاهش جمعیت پسیل معمولی پسته در منطقه بجستان
مهدیه مدیرخازنی*؛ عیسی جبله
مشاهده مقاله

22 بررسی تاثیر تغذیه کلسیم و سیلیسیم بر روی شاخص‌های زیستی شب‌پره مینوز گوجه‌فرنگی، Tuta absoluta Meyrick در شرایط گلخانه‌ای
سعید خوانچه زر*؛ اکبر قاسمی کهریزه؛ نورالدین شایسته
مشاهده مقاله

23 بررسی مقدماتی تاثیر سرکه ی چوب و دود مایع روی مگس جالیز، Dacus ciliatus Loew (Dip.: Tephritidae)
ندا انصاری*؛ حسین فرازمند؛ عیسی جبله؛ محمد سیرجانی؛ علی اولیایی
مشاهده مقاله

24 بررسی اثر پرایمینگ بذر کلزا با سالیسیلیک اسید در القای مقاومت آنتی زنوزی نسبت به شته مومی کلم در شرایط مزرعه
دانیال قاسمی*؛ لطفعلی دولتی
مشاهده مقاله

25 برازش مدل‌های غیرخطی با نرخ ذاتی افزایش جمعیت سوسکCallosobruchus maculatus (Col.: Chrysomelidae) در زمان‌های مختلف تابش مایکروویو
مرضیه جهانبازی*؛ امین صدارتیان جهرمی؛ پروین اسدی
مشاهده مقاله

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه