موضوعات = بیماریهای نماتدی
تعداد مقالات: 69

1 شناسایی دو گونه نماتد از خانواده Dorylaimidae از ایران
منوچهر حسینوند*؛ علی اسکندری
مشاهده مقاله

2 گزارش گونه‌ای از جنس Bursaphelenchus Fuchs, 1937 از ایران
زینب میرزایی فولادوند*؛ فرزاد علی رمجی؛ ابراهیم پورجم؛ مجید پدرام
مشاهده مقاله

3 وضعیت آلودگی نسبت به نماتد ریشه گرهی در مزارع فلفل استان گیلان
فرزانه سرپلی زاده*؛ سالار جمالی؛ علی سراجی؛ صدیقه موسی نژاد
مشاهده مقاله

4 اولین گزارش از Bursaphelenchus hofmanni (Nematoda: Aphelenchoididae) در ایران
مهسا عزیزی*؛ رامین حیدری؛ محراب اسمعیلی؛ بهروز گل حسن
مشاهده مقاله

5 نخستین گزارش از جنس Neodolichodorus Andrássy, 1976 از زیرخانواده Chitwood in Chitwood & Chitwood, 1950 Dolichodorinae در ایران
آزاده قره خانی*؛ ابراهیم پورجم؛ مجید پدرام
مشاهده مقاله

6 گزارش یک گونه جدید از جنس Epidorylaimus Andrassy 1986 از استان کردستان
کیومرث میره کی*؛ غلامرضا نیکنام؛ حبیبه جباری؛ ارزو نقوی؛ امین فلاحی
مشاهده مقاله

7 مطالعه مولکولی و ریخت شناختی گونه Aporcelinus mediterraneus
کیومرث میره کی*؛ ارزو نقوی؛ غلامرضا نیکنام؛ امین فلاحی
مشاهده مقاله

8 معرفی Aporcelinus granuliferus (cobb, 1893) Andrassy, 2009 و Epidorylaimus humilis (Thorne,Swanger, 1936) Andrassy, 1959 از استان آذربایجان‌شرقی
سعیده شعف قرشی*؛ غلامرضا نیکنام؛ حبیبه جباری؛ امین فلاحی
مشاهده مقاله

9 شناسایی و توصیف Aphelenchoides besseyi Christie, 1942 (Nematoda: Aphelenchoidea) عامل نوک سفیدی برنج در استان فارس
محمد رومیانی؛ سعید رضایی پالنگری؛ رضا قادری؛ اکبر کارگربیده*
مشاهده مقاله

10 بررسی اثر بازدارندگی اسانس‌های گیاهی بر مراحل لاروی و تخم نماتد ریشه‌گرهی
یلدا نجف نیا*؛ عصمت مهدیخانی مقدم؛ مجید عزیزی ارانی
مشاهده مقاله

11 اثر برخی تیمارهای تغذیه‌ای رایج پسته بر فعالیت و میزان بیماری ناشی از نماتد ریشه گرهی در نهال های پسته
مهتاب بدیعی*؛ رامین حیدری؛ علی اولیایی؛ عبدالحمید شرافتی
مشاهده مقاله

12 بررسی کنترل بیولوژیک نماتد سیست چغندرقند با استفاده از قارچ‌های آنتاگونیست در خراسان رضوی
اعظم سلیمانی دیزیچه*؛ عصمت مهدیخانی مقدم؛ حمید روحانی
مشاهده مقاله

13 بررسی نسبی تولید آنزیم کیتیناز توسط برخی قارچ های همراه نماتد سیستی چغندرقند (Heterodera schachtii)
اعظم سلیمانی دیزیچه*؛ عصمت مهدیخانی مقدم؛ حمید روحانی
مشاهده مقاله

14 ارزیابی مقاومت ژنوتیپ‌های مختلف گندم نان نسبت به نماتد سیستی غلات(Heterodera filipjevi) در شرایط گلخانه
هادی کریمی پور فرد*؛ ابراهیم پورجم؛ زهرا تنها معافی؛ ناصر صفایی
مشاهده مقاله

15 گزارش گونه های نماتد مولد زخم ریشه در باغات مرکبات شهرستان دزفول و اندیمشک
زهرا رشنو بنه عباسی*؛ عصمت مهدیخانی مقدم؛ ساره بقایی راوری
مشاهده مقاله

16 مقایسه و تعیین روابط فیلوژنی جمعیت‌های Heterodera filipjevi در مزارع گندم استان‌های اصفهان و چهارمحال و بختیاری
هادی کریمی پور فرد*؛ ابراهیم پورجم؛ زهرا تنها معافی؛ ناصر صفایی
مشاهده مقاله

17 اولین گزارش از Aphelenchoides capsuloplanus (Haque, 1967) Andrássy, 1976 (Nematoda: Aphelenchoididae) در ایران
مهسا عزیزی*؛ رامین حیدری؛ محراب اسمعیلی؛ بهروز گل حسن
مشاهده مقاله

18 شناسایی گونه های جنس Helicotylenchus از باغات مرکبات شمال استان خوزستان
زهرا رشنو بنه عباسی*؛ عصمت مهدیخانی مقدم؛ ساره بقایی راوری
مشاهده مقاله

19 اثر بازدارندگی باکتری CHA0 Pseudomonas fluorescensو عصاره‌ی آبی برخی گیاهان بر نماتد ریشه‌گرهی (Meloidogyne javanica) در گیاه گوجه‌فرنگی
علی معززی خو؛ حبیب اله چاره گانی؛ محمد عبدالهی؛ رسول رضائی*
مشاهده مقاله

20 مقایسه ی بیماری‌زایی Meloidogyne javanica روی ارقام مختلف چغندرقند
مرتضی چشمی*؛ رامین حیدری؛ باقر محمودی
مشاهده مقاله

21 شناسایی نماتد ریشه گرهی (Meloidogyne spp.) مزارع توتون در گرگان و علی‌آباد
مطلب خیبلی تقرتپه؛ مطلب خیبلی*
مشاهده مقاله

22 واکنش ارقام بومی و تجاری بادمجان به نماتد مولد غده ریشه Meloidogyne javanica
فرهاد سعیدی نایینی*
مشاهده مقاله

23 تفکیک ژنتیکی لاین های جدید و امید بخش چقندرقند در واکنش به نماتد سیستی Heterodera schachtii
رضا نادری*؛ مهدی نصر اصفهانی؛ غلامرضا بخشی خانیکی
مشاهده مقاله

24 بررسی تراکم جمعیت اولیه نماتدهای Meloidogyne javanica و M. incognita بر گیاه بامیه
صابر رستمی*؛ مرتضی حسنی؛ حبیب اله چاره گانی؛ محمد عبدالهی
مشاهده مقاله

25 اثر کاربرد کود مرغی بر حرکت پوره سن دو نماتد مولد غده(Meloidogyne sp.) در خاک
فاطمه محمدی؛ زهرا کلاهچی؛ لیلا کاشی*؛ آزاده صفادوست
مشاهده مقاله

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه