تعداد مقالات: 838

76 تعیین تاثیرعصاره های آلوئه‌ورا و پوست‌پسته درکنترل پسیل پسته
مه نوش محمدی نژاد*؛ محمد امین سمیع؛ علی علیزاده؛ هادی زهدی
مشاهده مقاله

77 اثر کشندگی عصاره دوگیاه دارویی روی شیره خشک پسته
مه نوش محمدی نژاد*؛ محمد امین سمیع؛ علی علیزاده؛ هادی زهدی
مشاهده مقاله

78 ارزیابی اثر القای مقاومت به بیماری سپتوریوز برگی و افزایش میزان رشد گیاه گندم با استفاده از قارچ اندوفیت Piriformospora indica و باکتری Pseudomonas protegens
جواد اشرفی*؛ ولی اله بابایی زاد؛ سیده ساناز رمضانپور
مشاهده مقاله

79 توانایی بازسازی عضو در کفشدوزک (Coleoptera: Coccinellidae) Hippodamia variegata
سمانه سکاکی*؛ الدریچ ندود؛ محمد امین جلالی؛ هاشم کمالی
مشاهده مقاله

80 اثرات غنی سازی برگ توت با مکمل غذایی ‏ARI POIVIT‏ بر پارامترهای بیولوژیکی و شاخصهای اقتصادی کرم ‏ابریشم ‏Bombyx mori L.‎‏ در دزفول ایران‎ ‎
روح الله رجبی*
مشاهده مقاله

81 تاثیر ذخیره در دمای پایین بر ویژگی های زیستی Hippodamia variegata (Coleoptera: Coccinellidae)
سمانه سکاکی*؛ محمد امین جلالی؛ هاشم کمالی؛ الدریچ ندود
مشاهده مقاله

82 اثر وجود دوماتیا بر میزان کاوشگری ماده بالغ کنه‌های Phytoseiulus persimilis و Amblyseius swirskii (Acari: Phytoseiidae)
سیما شیردل*؛ آزاده زاهدی گلپایگانی؛ علیرضا صبوری؛ نرگس عباسی تشنیزی
مشاهده مقاله

83 شناسایی گروه‌های آناستوموزی ریزوکتونیا، اندوفیت گیاهان فلفل در استان آذربایجان‌غربی
ابراهیم عبداله زاده*؛ یوبرت قوستا؛ مسعود ابرین‌بنا
مشاهده مقاله

84 اثر وجود یا عدم وجود دوماتیا بر میزان همخواری ماده‌های بالغ Phytoseiulus persimilis وAmblyseius swirskii (Acari: Phytoseiidae) روی لارو همگونه
سیما شیردل*؛ آزاده زاهدی گلپایگانی؛ علیرضا صبوری؛ نرگس عباسی تشنیزی
مشاهده مقاله

85 بررسی حساسیت چند رقم گردو به باکتری Xanthomonas arboricola pv. juglandis عامل بیماری بلایت باکتریایی
شفیقه اسکندری*
مشاهده مقاله

86 بررسی اثر ارقام مختلف پنبه بر تراکم جمعیت آفت زنجرک (Asymmetrasca decedens (Hem: Cicadellidae
عاطفه فیروزیزدی*؛ عیسی جبله؛ محمدرضا رمضانی مقدم؛ محمد سیرجانی
مشاهده مقاله

87 سازگاری کنه‌ی شکارگر Phytoseiulus persimilis (Acari: Phytoseiidae) با غلظت‌های زیرکشنده‌ی کنه‌کش بایفنازیت در شرایط آزمایشگاهی
الهام رضایی؛ امین صدارتیان جهرمی؛ مجتبی قانع جهرمی؛ مصطفی حقانی؛ مرضیه جهانبازی*
مشاهده مقاله

88 کنترل بیولوژیکی قارچ Phoma lingam عامل ساق سیاه کلزا، با Trichoderma harzianum و Trichoderma atroviridae
رحیمه اکبری*؛ فاختک طلیعی؛ زهرا وکیلی
مشاهده مقاله

89 بررسی فون زنجرک‌های مزارع پنبه شهرستان کاشمر- خراسان رضوی
عاطفه فیروزیزدی*؛ عیسی جبله؛ محمد سیرجانی؛ محمدرضا رمضانی مقدم
مشاهده مقاله

90 تعیین فیلوتیپ و سکووار جدایه های باکتری Ralstonia solanacearum، عامل بیماری پژمردگی باکتریایی سیب زمینی در جنوب استان کرمان
علی ملائی*؛ اکبر حسینی پور؛ مهدی آزادوار؛ حسین معصومی
مشاهده مقاله

91 قارچ های بیمارگر شاخه و تنه همراه با شانکر و سرخشکیدگی درختان زرشک (L. Berberis vulgaris) در ایران
ناهید اسمعیلی*؛ حمید محمدی؛ حسین علایی
مشاهده مقاله

92 تأثیر مدت زمان ذخیره‌سازی شفیره‌هایHabrobracon hebetor (Say) (Hym.: Braconidae) در کیفیت افراد بالغ ظاهر شده
پری دستمالچی*؛ ناهید واعظ؛ علی مهرور
مشاهده مقاله

93 پیش‌بینی خصوصیات عملکردی شش جدایه ایرانی ‌ از گروه Pseudomonas putida با استفاده از درخت فیلوژنی
وحید کشاورز توحید*
مشاهده مقاله

94 تاثیر دمای پایین بر فراسنجه‌های زیستی زنبور پارازیتوئید Habrobracon hebetor (Say) روی لاروهای Galleria mellonella L.
پری دستمالچی*؛ ناهید واعظ؛ علی مهرور
مشاهده مقاله

95 جداسازی و شناسائی مولکولی گونه Ectophoma multirostrata از گیاه زینتی Catharanthus roseus
ریحانه لرکی*؛ مهدی مهرابی کوشکی؛ رضا فرخی نژاد
مشاهده مقاله

96 ارزیابی تاثیر سه حشره کش روی پسیل معمولی پستهAgonoscena pistaciae
محوبه حسین خانی*؛ اصغر شیروانی؛ مهدی بصیرت؛ هادی زهدی
مشاهده مقاله

97 کاربرد تلفیقی Glomus mosseae ، Bacillus subtilis و Trichoderma harzianum بر روی رشد گیاه و کنترل نماتد ریشه‌گرهی (Meloidogyne javanica) در گوجه‌فرنگی
فاطمه سهرابی*؛ مهیار شیخ الاسلامی؛ رامین حیدری؛ سعید رضائی؛ روح الله شریفی
مشاهده مقاله

98 سرکوب مسیر microRNA در کرم غوزه پنبه، Helicoverpa armigera
حامد رحیم پور؛ محمد مهرآبادی*؛ سعید محرمی پور
مشاهده مقاله

99 شناسایی و ردیابی باکتری های همزیست شته Brevicoryne brassicae و اثرات آن در بیولوژی شته
آیدا ایوبی*؛ محمد مهرآبادی؛ علی اصغر طالبی؛ یعقوب فتحی پور
مشاهده مقاله

100 شناسایی قارچهای اریزیفالز از درختان و درختچه‌های جنگلی استان لرستان و معرفی میزبانهای جدید برای این قارچها
کرم سپه وند*؛ مصطفی درویش نیا؛ عیدی بازگیر
مشاهده مقاله

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 صفحه بعد آخرین صفحه